Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Tài liệu khác

Tên tài liệu Các chính sách tài khóa về nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 16/05/2012
Ngày ban hành 16/05/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành UNDP Người ký UNDP