Tên văn bản Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 2399/QĐ-UBND Ngày có hiệu lực 29/07/2016
Ngày ban hành 29/07/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Phó Chủ tịch Trần Văn Vĩnh