Tên văn bản Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 2807/QĐ-UBND Ngày có hiệu lực 21/11/2016
Ngày ban hành 21/11/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Phó Chủ tịch Trần Hoàng Tựu