Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Môi trường

Tên văn bản Kế hoạch số 161/KH-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang về SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2015
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 161/KH-UBND Ngày có hiệu lực 15/12/2010
Ngày ban hành 15/12/2010 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Nguyễn Văn Phòng