Ngày 26/05/2022
Panasonic công bố mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050  -  Tiêu chuẩn về nhựa - chìa khóa hướng tới nền kinh tế tuần hoàn  -  Hướng tới trung hòa carbon trong lĩnh vực năng lượng  -  Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  

Tài liệu khác

Tên tài liệu Giáo trình hóa học môi trường, PGS.TS Đặng Đình Bạch, 357 trang
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 17/10/2011
Ngày ban hành 17/10/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Người ký Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật