Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Tài liệu khác

Tên tài liệu Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 01/07/2011
Ngày ban hành 01/07/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường