Ngày 08/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Tài liệu đào tạo

Tên tài liệu Mẫu chương trình hội thảo phổ biến SXSH cho lãnh đạo doanh nghiệp (N3)
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 04/05/2011
Ngày ban hành 04/05/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Văn phòng CPSI Người ký Văn phòng CPSI