Tên tài liệu Tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến 2020"
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 13/04/2017
Ngày ban hành 13/04/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ Công Thương