Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Công nghiệp

Tên văn bản Quyết định số 1690⁄QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 1690/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 16/09/2010
Ngày ban hành 16/09/2010 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Nguyễn Tấn Dũng