Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ hai, 15/07/2024 | 09:30 GMT+7

Khoa học công nghệ

Sản xuất giấy chipboard từ xơ sợi bã sắn 08/07/2024

Nhóm tác giả Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ đã nghiên cứu thành công giải pháp sử dụng xơ sợi từ bã sắn cho sản xuất giấy chipboard và áp dụng vào thực tiễn sản xuất, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế.

Các chuyên mục khác