Ngày 01/12/2020
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam  -   -  Bình Thuận tập trung nhiều dự án điện gió ngoài khơi công suất lớn  -  Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 và Phát động Chương trình Hành động quốc gia về SXTDBV giai đoạn 2021-2030  -  Thúc đẩy doanh nghiệp chung tay bảo vệ tầng ô - dôn  

Mục tiêu PTBV ngành Công Thương

Triển khai Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4917/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2017 phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và nhiệm vụ, giải pháp tổng thể phát triển bền vững, sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành Công Thương.

Xem toàn bộ Quyết định số 4917/QĐ-BCT ngày 29/12/2017 phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững TẠI ĐÂY.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:​
Văn phòng Sản xuất sạch hơn và Sản xuất tiêu dùng bền vững
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương
Địa chỉ: Phòng 307, Nhà B, 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Điện thoại: 024.22202358