Ngày 28/09/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Văn bản

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 05/2006/QĐ-BCN Quyết định số 05⁄2006⁄QĐ-BCN về việc công bố danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo nghị định số 12⁄2006⁄NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ 04/04/2006
2 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 2013⁄2005⁄QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 2013⁄2005⁄QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 29/12/2005
3 37/2005/TT-BLĐTBXH Thông tư số 37⁄2005⁄TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 29/12/2005
4 LS52/2005/QH11 Luật Bảo vệ Môi trường 2005 29/11/2005
5 02/2005/TT-BTNMT Thông tư 02⁄2005⁄TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149⁄2004⁄NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 24/06/2005
6 34/2005/NĐ-CP Nghị định số 34⁄2005⁄NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 Quy định về xử phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước 17/03/2005
7 28/2004/QH11 Luật điện lực 03/12/2004
8 01/2004/TT-BCN Thông tư số 01⁄2004⁄TT-BCN hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất 02/07/2004
9 7365:2003/TCVN Không khí vùng làm việc - Giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm không khí tại các cơ sở sản xuất xi măng 31/12/2003
10 125/2003/TTLT-BTC-BT Thông tư liên tịch 125⁄2003⁄TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện nghị định sô 67⁄2003⁄NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 18/12/2003
11 102.2003/ND-CP Nghị định của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 03/09/2003
12 LS27/2001/QH10 Luật phòng cháy chữa cháy 29/06/2001
13 29/1999/QĐ-BXD Quyết định 29/1999/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành Xây dựng 22/10/1999