producttion and consumption

Thứ bảy, 29/02/2020 | 19:35 GMT+7

Điển hình

 • PC Bắc Giang: Nhiều giải pháp tiết kiệm điện

  Cập nhật : 14/08/2019

  Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh việc đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) còn đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 • Công ty CPVicostone: Tiết kiệm 453.516 kWh điện

  Cập nhật : 14/08/2019

  Với 3 giải pháp tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, mỗi năm Công ty CP Vicostone- đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa tiết kiệm được 453.516 kWh điện, tương đương với 676 triệu đồng.

 • PC Hải Phòng: Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải

  Cập nhật : 12/08/2019

  Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện, thời gian qua, công ty TNHH một thành viên điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện, trong đó có chương trình điều chỉnh phụ tải.

 • Thực hành trách nhiệm xã hội với môi trường tại các doanh nghiệp công nghiệp Phú Thọ

  Cập nhật : 12/08/2019

  Nghiên cứu được tiến hành tại 253 doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa thực hiện trách nhiệm xã hội với môi trường và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Kết quả này có ý nghĩa đối với việc xây dựng kế hoạch phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính của doanh nghiệp công nghiệp để phát triển.

 • Dẫn dắt xu hướng tiêu dùng xanh

  Cập nhật : 12/08/2019

  Những thay đổi tích cực của Saigon Co.op đã từng bước tạo xu hướng tiêu dùng xanh và có tính lan tỏa cao.

 • Doanh nghiệp Bắc Giang sử dụng điện tiết kiệm

  Cập nhật : 24/07/2019

  Thực hiện “Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng, tiết kiệm, hiệu quả năm 2019-2030” của Chính phủ, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có các giải pháp tiết kiệm điện, tăng hiệu quả sản xuất. Qua đó giảm áp lực cho ngành điện.

lên đầu trang