Ngày 07/12/2022
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Sản xuất bền vững

[INFOGRAPHIC] Mục tiêu và các nguyên tắc thực hiện Sản xuất sạch hơn

13:49 - 14/11/2022
Tăng cường sản xuất sạch hơn sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững
Giang Nguyễn - Duy Anh