Ngày 15/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Tin hoạt động

[Infographic] Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương

02:46 - 29/10/2021
Triển khai Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4917/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và nhiệm vụ, giải pháp tổng thể phát triển bền vững, sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành Công Thương. 
Giang Nguyễn - Tú Phạm