Ngày 19/01/2022
Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  -  Bến Tre đầu tư trên 1.322 tỷ đồng thực hiện mô hình phát triển bền vững  -  Xanh hoá ngành dệt may, một góc nhìn từ mô hình ESCO  -  [Infographic] Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương  

Tin hoạt động

[Infographic] Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương

02:46 - 29/10/2021
Triển khai Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4917/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và nhiệm vụ, giải pháp tổng thể phát triển bền vững, sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành Công Thương. 
Giang Nguyễn - Tú Phạm