Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Môi trường

Tên văn bản Thông tư liên tịch số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT Ngày có hiệu lực 08/12/2010
Ngày ban hành 08/12/2010 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Bùi Cách Tuyến - Đỗ Hoàng Anh Tuấn