Ngày 03/02/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Khác

Tên văn bản Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
Số hiệu 1316/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 22/07/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký Phó Thủ tướng Lê Văn Thành