Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Khác

Tên văn bản Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
Số hiệu 1316/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 22/07/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký Phó Thủ tướng Lê Văn Thành