Ngày 08/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Ấn phẩm tuyên truyền

Tên tài liệu SXSH - Kỹ thuật và phương pháp triển khai
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả SXSH - Kỹ thuật và phương pháp triển khai
Số hiệu SXSH - Kỹ thuật và phương pháp triển khai Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 17/12/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Văn phòng SXSH và SXTDBV Người ký Văn phòng SXSH và SXTDBV