Ngày 08/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Ấn phẩm tuyên truyền

Tên tài liệu Công cụ quản lý nội vi 5S
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Tờ rơi 5S
Số hiệu Tờ rơi 5S Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 17/12/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Văn phòng SXSH và SXTDBV Người ký Văn phòng SXSH và SXTDBV