Ngày 08/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Ấn phẩm tuyên truyền

Tên tài liệu Tờ gấp "Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương"
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Tờ gấp "Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương"
Số hiệu 01 Ngày có hiệu lực 06/07/2018
Ngày ban hành 06/07/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương Người ký Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương