Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Môi trường

Tên văn bản Nghị định 117⁄2007⁄NĐ-CP Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 117/2007/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 11/07/2010
Ngày ban hành 11/07/2010 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Nguyễn Tấn Dũng