Ngày 25/03/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Tài liệu khác

Tên tài liệu Kỷ yếu các tổ chức và chuyên gia tư vấn sản xuất sạch hơn 2011
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 22/02/2012
Ngày ban hành 22/02/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CPI Người ký CPI