Ngày 26/05/2022
Panasonic công bố mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050  -  Tiêu chuẩn về nhựa - chìa khóa hướng tới nền kinh tế tuần hoàn  -  Hướng tới trung hòa carbon trong lĩnh vực năng lượng  -  Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  

Tài liệu khác

Tên tài liệu Các quá trình chế biến trong công nghệ thực phẩm, 146 trang
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 18/10/2011
Ngày ban hành 18/10/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khoa công nghệ hóa học, Đại học công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh Người ký Khoa công nghệ hóa học, Đại học công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh