Ngày 25/03/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Tài liệu khác

Tên tài liệu Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2011 - Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 30/09/2011
Ngày ban hành 30/09/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Người ký Ngân hàng thế giới tại Việt Nam