Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Tài liệu khác

Tên tài liệu Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2003 - Môi trường nước
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 29/08/2011
Ngày ban hành 29/08/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng thế giới - DANIDA Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng thế giới - DANIDA