Ngày 08/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Ấn phẩm tuyên truyền

Tên tài liệu Hội nghị bàn tròn quốc gia lần thứ 5 về Sản xuất và tiêu thụ bền vững
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 05/05/2011
Ngày ban hành 05/05/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Cục Môi trường và Hợp phần SXSH trong Công nghiệp Người ký Tổng Cục Môi trường và Hợp phần SXSH trong Công nghiệp