Tên tài liệu 21 biểu mẫu thuộc quy chế quản lý Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 19/12/2016
Ngày ban hành 19/12/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ Công Thương