Tên tài liệu Tài liệu hướng dẫn SXSH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả

Tổng hợp thông tin liên quan đến sử dụng, bảo quản cũng như quản lý nguồn nguyên, nhiên liệu, nước, hoá chất, năng lượng và an toàn sức khoẻ nghề nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các thực hành tốt nhất có thể áp dụng được trong điều kiện sản xuất qui mô nhỏ và vừa ở Việt Nam. 

Số hiệu Ngày có hiệu lực 28/11/2011
Ngày ban hành 28/11/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI) Người ký Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)