Ngày 12/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Sổ tay hướng dẫn

Tên tài liệu Tài liệu hướng dẫn SXSH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả

Tổng hợp thông tin liên quan đến sử dụng, bảo quản cũng như quản lý nguồn nguyên, nhiên liệu, nước, hoá chất, năng lượng và an toàn sức khoẻ nghề nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các thực hành tốt nhất có thể áp dụng được trong điều kiện sản xuất qui mô nhỏ và vừa ở Việt Nam. 

Số hiệu Ngày có hiệu lực 28/11/2011
Ngày ban hành 28/11/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI) Người ký Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)