Tên tài liệu Tài liệu hướng dẫn SXSH và sử dụng năng lượng hiệu quả
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả

Hướng dẫn Lồng ghép Sản xuất Sạch hơn và Sử dụng Năng lượng Hiệu quả là một phần trong nỗ lực của UNEP nhằm kết hợp các phương pháp chuyên nghiệp của Sản xuất Sạch hơn và Sử dụng Năng lượng Hiệu quả một cách hệ thống hơn. 

Số hiệu Ngày có hiệu lực 29/06/2011
Ngày ban hành 29/06/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc Người ký Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc