Ngày 08/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Sổ tay hướng dẫn

Tên tài liệu Tài liệu hướng dẫn SXSH và sử dụng năng lượng hiệu quả
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả

Hướng dẫn Lồng ghép Sản xuất Sạch hơn và Sử dụng Năng lượng Hiệu quả là một phần trong nỗ lực của UNEP nhằm kết hợp các phương pháp chuyên nghiệp của Sản xuất Sạch hơn và Sử dụng Năng lượng Hiệu quả một cách hệ thống hơn. 

Số hiệu Ngày có hiệu lực 29/06/2011
Ngày ban hành 29/06/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc Người ký Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc