Tên tài liệu Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành chế biến thủy sản
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả

Giới thiệu các bước thực hiện sản xuất sạch hơn cho ngành chế biến thủy sản

Số hiệu Ngày có hiệu lực 29/06/2011
Ngày ban hành 29/06/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chi cục Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh Người ký Chi cục Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh