Ngày 08/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Sổ tay hướng dẫn

Tên tài liệu Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả

Hướng dẫn đánh giá SXSH cho ngành sản xuất tấm lợp AC tại Việt Nam giúp các nhà máy đang sản xuất mặt hàng này hạn chế được những tác động môi trường và sức khỏe người lao động và tiến tới thay đổi công nghệ không amiăng. 

Số hiệu Ngày có hiệu lực 28/06/2011
Ngày ban hành 28/06/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp Người ký Hợp phần SXSH trong công nghiệp