Tên tài liệu Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành hoàn tất sản phẩm kim loại
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả

Hướng dẫn thực hiện Đánh giá SXSH (CPA) cho ngành công nghiệp hoàn tất sản phẩm kim loại tại Việt Nam.

Số hiệu Ngày có hiệu lực 28/06/2011
Ngày ban hành 28/06/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp Người ký Hợp phần SXSH trong công nghiệp