Tên tài liệu Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành giấy và bột giấy
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả

Hướng dẫn thực hiện Đánh giá SXSH (CPA) cho ngành công nghiệp giấy và bột giấy tại Việt Nam

Số hiệu Ngày có hiệu lực 28/06/2011
Ngày ban hành 28/06/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp Người ký Hợp phần SXSH trong công nghiệp