Tên tài liệu Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành xi măng
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả

Cung cấp các kiến thức cơ bản cũng như các thông tin công nghệ nên tham khảo và trình tự triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn. 

Số hiệu Ngày có hiệu lực 28/06/2011
Ngày ban hành 28/06/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp Người ký Hợp phần SXSH trong công nghiệp