Tên tài liệu Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Bia
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả

Tổng hợp thông tin liên quan đến hiện trạng sản xuất của Việt nam, các vấn đề liên quan đến sản xuất và môi trường cũng như các thực hành tốt nhất có thể áp dụng được trong điều kiện nước ta.

Số hiệu Ngày có hiệu lực 08/12/2010
Ngày ban hành 08/12/2010 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp Người ký Hợp phần SXSH trong công nghiệp