Tên văn bản Quyết định số 432⁄QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 432/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 12/04/2012
Ngày ban hành 12/04/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Nguyễn Tấn Dũng