Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Năng lượng

Tên văn bản Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 403/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 14/03/2016
Ngày ban hành 14/03/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng