Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Công nghiệp

Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 1849/QĐ-UBND Ngày có hiệu lực 19/07/2016
Ngày ban hành 19/07/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Chủ tịch Trần Thanh Liêm