Ngày 28/09/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Môi trường

Tên văn bản Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 09/2010/TT-BGTVT Ngày có hiệu lực 06/04/2010
Ngày ban hành 06/04/2010 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Hồ Nghĩa Dũng