Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Công nghiệp

Tên văn bản Quyết định số 3399⁄QĐ-BCT về phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 3399/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 28/06/2010
Ngày ban hành 28/06/2010 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Vũ Huy Hoàng