producttion and consumption

Thứ năm, 20/02/2020 | 21:35 GMT+7

Điển hình

Cập nhật 03:25 ngày 08/11/2019

Thái Bình: Nỗ lực hoàn thành Chương trình Sử dụng năng lượng Tiết kiệm & Hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020

Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK & HQ) trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020 có mục tiêu nổi bật là nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về tiết kiệm năng lượng. Trong đó, đến năm 2020, phấn đấu tiết kiệm từ 6 - 9% tổng mức tiêu thụ năng lượng điện trên toàn tỉnh.
Trung tâm Khuyến công Thái Bình đã phát hành 280.000 tờ gấp hướng dẫn sử dụng các sản phẩm máy giặt, tủ lạnh, ti vi và điều hòa tiết kiệm năng lượng
Trong giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình đã đưa ra 08 nhóm dự án đang được nỗ lực hoàn thành, gồm: Tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về SDNLTK & HQ; SDNLTK & HQ trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Trong công sở, chiếu sáng học đường, chiếu sáng công cộng; Trong thiết kế xây dựng và quản lý các tòa nhà; Trong ngành Giao thông vận tải; Trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt dân cư và nhóm dự án Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình để triển khai thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng.         
Những năm qua, để triển khai tốt các nhóm dự án trên, Chương trình đã thực hiện nhiều giải pháp như: Đầu tư, nâng cao năng lực cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ; Đầu tư cho công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và hướng dẫn nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc SDNLTK & HQ trong tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật; Nghiên cứu và đưa vào áp dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo cũng như áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các lĩnh vực đời sống…
Trên cơ sở đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình đã có nhiều nhiệm vụ quan trọng được thực hiện một cách tích cực nhằm sớm hoàn thành các Dự án của Chương trình đề ra. Cụ thể, từ năm 2016 tới nay, Trung tâm đã tổ chức gần 50 Hội nghị tuyên truyền về SDNLTK & HQ cho gần 10.000 người dân trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ kinh phí lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời cho 350 hộ gia đình. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã in ấn, phát hành 280.000 tờ gấp hướng dẫn sử dụng các sản phẩm máy giặt, tủ lạnh, ti vi và điều hòa đủ tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng; 38.000 cuốn cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình; 86.500 tờ rơi tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; 9.000 quyển cẩm nang hướng dẫn nhận biết nhãn năng lượng và 12.000 quyển sổ tay sử dụng năng lượng hiệu quả trong hộ gia đình; Điều tra khảo sát tình hình sử dụng năng lượng tại 704 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Khuyến công Thái Bình tích cực vận động các đơn vị sản xuất, kinh doanh thay thế thiết bị sử dụng nhiều năng lượng bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng
Đặc biệt, cùng với Sở Công Thương, Trung tâm đã phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình trong việc vận động các khách hàng công nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Điều này góp phần làm giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải và nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện trên địa bàn. Theo đó, đến nay, toàn tỉnh đã có 50 khách hàng ký biên bản tham gia với công suất tiết kiệm được đạt 41,86 MW.
Chương trình SDNLTK & HQ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh đã đi được gần hết chặng đường. Đến nay, nhiều mục tiêu đang được tích cực thực hiện để sớm về đích. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh đạt mức giảm ít nhất 10% hiệu suất năng lượng của các ngành sử dụng nhiều năng lượng; Thay thế từ 10 - 12% các thiết bị lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng bằng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các cơ quan, công sở trên địa bàn; Tiết kiệm từ 6 - 9% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh; Xây dựng mô hình quản lý SDNLTK & HQ để áp dụng vào thực tế cho 100% số lượng các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và mở rộng áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn; 100% công trình chiếu sáng công cộng được áp dụng công nghệ SDNLTK & HQ khi xây dựng mới…
Với các mục tiêu trên, Trung tâm Khuyến công tỉnh Thái Bình đang nỗ lực hết sức mình để hoàn thành. Trong đó, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và hướng dẫn nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật; Nghiên cứu và đưa vào áp dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo cũng như áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các lĩnh vực đời sống…
Đặc biệt, Trung tâm Khuyến công sẽ tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn về tiết kiệm năng lượng cho các cán bộ quản lý năng lượng, cán bộ kỹ thuật công nghệ, tuyên truyền viên. Đồng thời, phối hợp với các Vụ chuyên môn của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đào tạo, tập huấn, tham gia các dự án trình diễn tiết kiệm năng lượng, từ đó, sẽ làm chuyển biến nhận thức và hành động về sử dụng tiết kiệm năng lượng trong các cơ quan công sở, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân.
Theo Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng
lên đầu trang