producttion and consumption

Thứ năm, 20/02/2020 | 20:21 GMT+7

Điển hình

Cập nhật 08:25 ngày 26/09/2018

Quảng Ninh thực hiện 3 đột phá chiến lược, hướng tới tăng trưởng xanh

Quảng Ninh là địa phương đi đầu cả nước về thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh. Để đạt được tăng trưởng xanh dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, tỉnh Quảng Ninh xác định phải thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược: Cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Ảnh minh họa
Thứ nhất, Quảng Ninh tập trung cho cải cách hành chính. Quảng Ninh đã tìm tòi và đưa ra mô hình mới đó là xây dựng Trung tâm hành chính công của tỉnh sau đó triển khai đồng loạt xuống 14 địa phương cấp huyện, thị xã, thành phố, đồng thời kết nối một cửa hiện đại đến tất cả các xã, phường, thị trấn. Tỉnh đã rà soát cắt giảm 201 thủ tục hành chính ở 3 cấp so với Đề án 30. Chính vì vậy, người dân và doanh nghiệp giảm được 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương và tới đây phấn đấu phải giảm được 50%,
Thứ hai, về phát triển kết cấu hạ tầng, Quảng Ninh tranh thủ sự giúp đỡ của trung ương, để tập trung và thu hút mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư các tuyến đường giao thông huyết mạch, các tuyến đường ra cửa khẩu, biên giới và các khu kinh tế, khu công nghiệp. Đặc biệt, Quảng Ninh là tỉnh tiên phong trong việc đầu tư ngân sách, ứng vốn cho trung ương để cải tạo, nâng cấp, xây dựng quốc lộ và cũng là tỉnh đầu tiên được trung ương giao làm chủ đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc.
Hiện tại, tỉnh đang tích cực triển khai nhiều dự án lớn, trong đó có một số dự án trọng điểm triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP) để huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển Cảng hàng không Quảng Ninh, đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cầu Bạch Đằng, đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn... Tháng 8/2018, hệ thống giao thông cao tốc hiện đại của Quảng Ninh đã được kết nối đồng bộ.
Chỉ tính riêng việc mạnh dạn cho triển khai lập 7 quy hoạch quan trọng, Quảng Ninh đã tạo ra sự khác biệt hoàn toàn so với các địa phương khác trong hoạch định chiến lược phát triển. 
Thứ ba, đối với phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu đưa nhân lực trở thành nền tảng và lợi thế quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Quảng Ninh đã dành nguồn lực thỏa đáng cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tỉnh đã Hoàn thành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020” với phạm vi, quy mô toàn tỉnh, bao phủ toàn diện về đối tượng; thành lập Trường Đại học Hạ Long và đi vào tuyển sinh trong năm 2015 theo hướng đào tạo chất lượng cao gắn với nhu cầu sử dụng. Quảng Ninh cũng đã cử CBCCVC đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài. Đến nay, số lượng thạc sĩ, tiến sĩ trong tỉnh tăng gấp 2,33 lần so với năm 2010.
Văn phòng SXSH và SXTDBV tổng hợp
lên đầu trang