producttion and consumption

Thứ sáu, 06/12/2019 | 19:41 GMT+7

Sản xuất sạch hơn

Các doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc: Hướng đến sản xuất sạch hơn

Nhận thức được những lợi ích mà sản xuất sạch hơn mang lại, nhiều doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển theo hướng sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, cắt giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

lên đầu trang