Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ ba, 23/07/2024 | 01:07 GMT+7

Tin hoạt động

Hậu Giang thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024

13/06/2024

UBND tỉnh Hâu Giang ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong năm 2024.
Mục tiêu của kế hoạch nhằm kịp thời cụ thể hóa các chính sách pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh ngay khi Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương ban hành. Giảm 5-8% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, cụ thể như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia, nước giải khát, giấy và chế biến thủy hải sản. 70% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Xây dựng, áp dụng 1 đến 2 mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; phổ biến, nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, các mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững. 100% các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững. 100% các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; xây dựng thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững, khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích. Khuyến khích lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chương trình đào tạo, giảng dạy tại các cấp đào tạo.
Tỉnh Hậu Giang nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, các mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững. (Ảnh minh họa)
Theo đó, nhiệm vụ giải pháp đặt ra là đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững; nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên và năng lượng phát triển nhiên liệu, nguyên vật liệu có thể tái tạo, tái sinh trong một số ngành công nghiệp của tỉnh, giảm thiểu phát sinh chất thải.
Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; thúc đẩy dán nhãn và chứng nhận nhãn sinh thái; phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, áp dụng công cụ quản lý mới cho doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển thị trường bền vững, cung cấp thông tin cho người tiêu dùng; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về sản xuất và tiêu dùng bền vững; hỗ trợ tiếp cận tài chính xanh thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững... 
Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong năm 2024 với tổng kinh phí thực hiện là 1.43.000.000 đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Tỉnh là 1.053.000.000 đồng; Nguồn doanh nghiệp, nguồn vốn hợp pháp khác là 377.000.000 đồng.
Hương Linh