Ngày 20/04/2024
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Điển hình

Tập đoàn TKV tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường năm 2024

09:07 - 26/03/2024
Năm 2024 và các năm tới, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) xác định công tác bảo vệ môi trường (BVMT) của Tập đoàn cần được củng cố, duy trì, tăng cường hơn nữa để đáp ứng với yêu cầu thực tế của từng khu vực. Theo đó, mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn gắn liền với công tác BVMT phát triển bền vững theo định hướng kinh tế xanh, thân thiện môi trường, đảm bảo môi trường làm việc đạt quy chuẩn quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu với phương châm xuyên suốt “An toàn - Đoàn Kết - Phát triển - Hiệu quả”.
Trong năm 2024, TKV tiếp tục triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường đã đề ra; thực hiện bảo đảm hoàn thành khối lượng công việc và các chỉ tiêu môi trường; duy trì thực hiện tốt, thường xuyên công tác bảo vệ, giữ vững an toàn môi trường. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác phòng ngừa các sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh, phương án tái sử dụng nước thải mỏ, đất đá thải.
Trung tâm Chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai – Công ty Tuyển than Hòn Gai được quy hoạch xây dựng đảm bảo môi trường gắn với phát triển sản xuất.
Triển khai đồng bộ các phương án cải tạo môi trường cảnh quan khu vực mặt bằng sản xuất, đầu tư bổ sung các máy móc, xe dập bụi, xây dựng các giải pháp chống bụi triệt để tại các kho tập trung, khu vực sản xuất gần khu dân cư... Chuẩn hóa quy trình tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý môi trường của TKV; thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn; nghiên cứu và triển khai tái chế nước thải mỏ phục vụ dân sinh giai đoạn 2025-2030; tăng tốc thực hiện “Xanh hoá môi trường khai thác mỏ”, xây dựng tiêu chí “Nhà máy trong Công viên”.
Năm 2024, Tập đoàn sẽ tăng cường phối hợp, chỉ đạo thực hiện Đề án bảo vệ môi trường TKV giai đoạn 2022-2025 định hướng tới 2030, theo đó, tập trung vào công tác trồng cây cải tạo phục hồi môi trường, sử dụng lại khai trường mỏ làm quỹ đất và hồ chứa nước tự nhiên phục vụ sản xuất và sinh hoạt nhân dân địa phương; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình/phương án môi trường các khu vực đã được thông qua; hoàn thành xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu của TKV thực hiện mục tiêu Chương trình chống biến đổi khí hậu của Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới 2050; rà soát kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và BVMT hàng năm.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác BVMT, chống bụi, xử lý nước thải mỏ, đặc biệt là công tác phòng chống thiên tai các khu vực trọng yếu, phòng ngừa ứng phó các sự cố môi trường theo kịch bản năm đã xây dựng và chỉ đạo công tác phối hợp triển khai. Đánh giá và theo dõi quá trình khắc phục các vi phạm về môi trường tại các đơn vị đã được cơ quan chức năng chỉ ra.
Cùng với đó, tiếp tục duy trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác quản lý môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tăng cường tổ chức các đoàn cán bộ tham gia các diễn đàn, hội thảo về mô hình kinh tế xanh - tuần hoàn; phối hợp mở các lớp tập huấn cập nhật, nâng cao kiến thức về quản lý lĩnh vực môi trường; tiếp tục tăng cường tối đa các nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường của TKV giai đoạn 2023-2025, 2030 nhằm đáp ứng toàn diện các yêu cầu trong giai đoạn mới.
Khánh An