Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ hai, 15/07/2024 | 09:18 GMT+7

Infographic

[INFOGRAPHIC] Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương 07/06/2024

Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương;

Các chuyên mục khác