Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ ba, 23/07/2024 | 00:51 GMT+7

Tin hoạt động

Quảng Ninh ưu tiên sản xuất xanh, sạch, thân thiện với môi trường 19/07/2024

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, đã ban hành nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội xanh bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các chuyên mục khác