producttion and consumption

Thứ sáu, 24/01/2020 | 12:37 GMT+7

Tin hoạt động

Doanh nghiệp Việt: Hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thông qua các chương trình, dự án thúc đẩy sản xuất sạch hơn, hơn 1.000 doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững trong hoạt động của họ. Điều này mang lại lợi ích kinh tế trước tiên cho chính doanh nghiệp, đồng thời cũng góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

lên đầu trang