Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ hai, 22/07/2024 | 23:55 GMT+7

Tin hoạt động

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về sản xuất và tiêu dùng bền vững

16/11/2023

Ngày 16/11/2023, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) tổ chức khoá đào tạo cơ bản về sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Chương trình đào tạo nằm trong hoạt động của Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.
Khoá đào tạo có dự tham gia của hơn 60 đại biểu.
Khoá đào tạo có dự tham gia của hơn 60 đại biểu đại diện cho các Sở Công Thương, trung tâm khuyến công, các đơn vị tư vấn và đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững, đến từ hơn 30 tỉnh thành phía Nam.
Chương trình đào tạo diễn ra trong 2 ngày 16-17/11/2023 với mục tiêu trọng tâm là giới thiệu, phổ biến cũng như trao đổi các thông tin liên quan đến các chủ đề xuyên suốt thuộc lĩnh vực  sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Theo ông Cù Huy Quang, Phó Chánh văn phòng Sản xuất tiêu dùng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương, ngoài truyền tải những kiến thức cơ bản, những kỹ năng, những giải pháp để sản xuất và tiêu dùng bền vững, khoá đào tạo còn góp phần tạo ra mạng lưới về sản xuất và tiêu dùng bền vững khu vực phía Nam, để cùng nhau thúc đẩy lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ hơn, hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi nhanh hơn.
Ông Cù Huy Quang - Phó Chánh Văn phòng Sản xuất và tiêu dùng bền vững, Vụ tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương phát biểu tại lễ khai giảng khoá đào tạo.
Khoá đào tạo được chia thành 5 phần với các nội dung gồm: Tổng quan về Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP); Bài chia sẻ về giải pháp sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc phân tích hệ thống nước, cũng như phân tích cân bằng dòng nước và các mẹo tối ưu hoá sử dụng nước, quản lý nước; Giải pháp sử dụng nguyên vật liệu, hoá chất tiết kiệm và hiệu quả, an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp và tổ chức minigame kết nối sử dụng nguyên vật liệu, hoá chất tiết kiệm, hiệu quả và an toàn lao động nghề nghiệp; Chia sẻ về kinh tế tuần hoàn và cộng sinh công nghiệp, hướng dẫn đánh giá chuyên sâu các cơ hội sản xuất bền vững.
Ngoài ra tham dự khoá đào tạo, các đại biểu còn được hướng dẫn kỹ năng kiểm toán, kỹ năng đánh giá nhanh tại hiện trường và kỹ năng quan trắc. 
Đại biểu trao đổi tại khoá đào tạo.
Sau khi tham gia khoá đào tạo, các đại biểu sẽ được cấp chứng chỉ từ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương. Đây cũng là tiền đề để Bộ Công Thương liên hệ, xây dựng và mở rộng mạng lưới về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên khắp cả nước.
Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam tên viết tắt là VNCPC là đơn vị tư vấn thuộc BK Holdings (Đại học Bách khoa Hà Nội), và là thành viên chính thức của mạng lưới toàn cầu về Sử dụng Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất Sạch hơn (RECP-net) của UNIDO-UNEP.
Trong năm 2023, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương đã giao cho VNCPC thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức khóa đào tạo cơ bản nâng cao nhận thức cho các đơn vị quản lý và đơn vị tư vấn về sản xuất và tiêu dùng bền vững” thuộc Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. 
Mục tiêu của Nhiệm vụ là đào tạo cho cán bộ thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành phố cũng như các đơn vị liên quan trong việc nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, qua đó xây dựng và phát triển mạng lưới về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên khắp cả nước. 
Mai Anh