Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ năm, 20/06/2024 | 15:21 GMT+7

Infographic

[INFOGRAPHIC] Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương

07/06/2024

Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; 100% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa…
Duy Anh - Mai Anh